Wat is een bounce en hoe kan ik die voorkomen?

Dit artikel licht toe wat een bounce is, hoe een bounce ontstaat, wat de gevolgen van een bounce zijn en hoe je in kunt spelen op een bounce.

Wat is een bounce?

Een bounce laat zien dat de e-mail die je wenst te verzenden naar een contact, niet verzonden of  ontvangen kan worden. Als dat het geval is, komt de e-mail als het ware 'terug', waar dan ook de naam 'bounce' vandaan komt. Dit laat zien dat een e-mail geweigerd is en dus niet in de inbox van de ontvanger is beland. 

 

Hoe ontstaat een bounce? 

Het ontstaan van een bounce kan veel verschillende oorzaken hebben, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 'soft bounce' en een 'hard bounce'. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende redenen van een bounce. 

 • Het e-mailadres bestaat niet (hard bounce)
  Deze type bounces hebben een bounce code die beginnen met 5xx. Het is normaal om een handvol contacten te hebben met deze status na het verzenden van een mailing, aangezien e-mailproviders accounts afsluiten die al jaren niet gebruikt worden. Bij een hard bounce krijgt een contact binnen MailBlue de status 'geweigerd' mee. Met deze status is het niet langer mogelijk voor dit contact om e-mails te ontvangen.
 • Tijdelijke bounce (soft bounce)
  Deze type bounces hebben een code die begint met 4xx of 5xx. Er zijn veel verschillende tijdelijke errors die plaats kunnen vinden, zoals een volle inbox of een tijdelijk probleem met de server van de inbox provider waardoor een e-mail niet ontvangen kan worden. Als er bij eenzelfde contact drie tijdelijke bounces achter elkaar plaatsvinden bij drie verschillende uitgaande e-mails, zal dit contact - net als bij een hard bounce - de status 'geweigerd' meekrijgen in MailBlue. Bij een soft bounce zal het systeem dezelfde e-mail overigens niet opnieuw proberen af te leveren bij een contact, behalve als er specifiek een type bounce ontvangen wordt met de error 'probeer later opnieuw'.
 • Zendreputatie
  Als je veel spam meldingen ontvangt, doordat ontvangers jouw e-mail als 'spam' markeren in plaats van zich uit te schijven voor de mailinglijst, zullen bepaalde e-mailproviders berichten vanuit jouw e-mailadres blokkeren op basis van een slechte verzendreputatie.
 • Inhoud van je bericht
  Soms kan de inhoud van je bericht ervoor zorgen dat de e-mail door ontvangende e-mailproviders geblokkeerd wordt. Dit kan het geval zijn als jouw bericht bijvoorbeeld een spamgevoelige zin, een slechte afbeelding of een link naar een malware website bevat. MailBlue controleert de inhoud van jouw e-mail en toont de resultaten bij de interne spamcheck, in de samenvatting van de desbetreffende e-mail.
 • DMARC record met restricties
  Dit kan er voor zorgen dat correcte berichten alsnog gebounced worden. Je kunt een tool als deze gebruiken om je DMARC record te controleren. Als je een 'p=reject' record hebt, zal dit er voor zorgen dat je berichten gebounced worden, indien je geen DKIM ingesteld hebt.
 • Het 'Van' afzender e-mailadres
  Als je verzend met een gratis afzender e-mailadres - zoals @yahoo.com, @gmail.com of @hotmail.com - zullen e-mails niet verzonden/ontvangen worden, en ontstaat er een bounce. 
 • 'Auto-bounce' slecht e-mailadres
  Het systeem bouncet overduidelijk slechte e-mailadressen, zoals 12345678910@12345.com. Deze contacten zullen in het rapport getoond worden als bounce met een 9.1.5 bounce code. In veel gevallen zijn dit namelijk spam contacten die in je account voorkomen. 

 

Hoe kan ik in MailBlue alle e-mailadressen die gebounced zijn terug vinden?

In jouw 'Contactpersonen' kun je filteren op de status van contactpersonen, om er zo achter te komen welke contacten voor minimaal één lijst gebounced zijn. Dit doe je door te filteren op de status 'Geweigerd'

 

Bounce_1.png

 

Waar kan ik zien wat de reden van een bounce is?

Wanneer je ziet dat een contact de status 'geweigerd' heeft, kun je de bounce code opzoeken om zo de oorzaak te achterhalen. Je vindt de bounce code van een contact in het onderdeel 'Rapporten' binnen je account. Je kunt hier per campagne bekijken welke contacten zijn gebounced en welke bounce code hieraan is gekoppeld. Navigeer hiervoor naar 'Campagnes' en selecteer een campagne naar keuze, klik vervolgens onder het tabje 'Samenvatting' op 'Bounces' om de bounces van die specifieke e-mail inzichtelijk te krijgen. De bounce code vind je onder de kop 'Code'. 
 
De bounce codes die weergegeven worden bij rapporten zijn de codes die onze servers ontvangen vanuit de mail servers van de ontvangers. Wees er van bewust dat het soms kan zijn dat de codes die wij vanuit deze e-mailservers ontvangen codes kunnen bevatten die niet altijd de werkelijke reden van de bounce meegeven.
 

Hieronder vind je een lijst met bounce codes, die je in MailBlue tegen kunt komen. Op basis van de code, zie je wat de oorzaak van de bounce is. 

 

Bounce Code Type Bounce Beschrijving
4.2.2 Soft Het e-mail account is over quota
5.0.0 Hard E-mailadres bestaat niet
5.1.0 Hard Ander adres status
5.1.1 Hard Verkeerde bestemming mailbox adres
5.1.2 Hard Verkeerde bestemming systeem adres
5.1.3 Hard Verkeerde bestemming mailbox adres syntax
5.1.4 Hard Bestemming mailbox adres dubbelzinnig
5.1.5 Hard Bestemming mailbox adres geldig
5.1.6 Hard Mailbox is verhuisd
5.1.7 Hard Slechte zender mailbox adres syntax
5.1.8 Hard Slechte zender system adres
5.2.0 Soft Ander of ongedefinieerd mailbox status
5.2.1 Soft Mailbox accepteert (tijdelijk) geen berichten
5.2.2 Soft Mailbox vol
5.2.3 Hard Lengte van het bericht overschrijdt de administratieve limiet
5.2.4 Hard Maillijst uitbreiding probleem 
5.3.0 Hard Ander of ongedefinieerd mail systeem status
5.3.1 Soft Mail systeem vol
5.3.2 Hard Systeem accepteert geen netwerk berichten
5.3.3 Hard Systeem niet in staat geselecteerde features te gebruiken
5.3.4 Hard Bericht te groot voor het systeem 
5.4.0 Hard Ander of ongedefinieerd netwerk of routing status 
5.4.1 Hard Geen antwoord vanuit host
5.4.2 Hard Slechte connectie
5.4.3 Hard Routing server error
5.4.4 Hard Niet in staat te routen 
5.4.5 Soft Netwerk opstopping
5.4.6 Hard Routing-loop gedetecteerd
5.4.7 Hard Levertijd voorbij
5.5.0 Hard Ander of ongedefinieerd protocol status
5.5.1 Hard Ongeldig commando 
5.5.2 Hard Syntax error
5.5.3 Soft Teveel ontvangers
5.5.4 Hard Ongeldig commando argument
5.5.5 Hard Verkeerde protocol versie
5.6.0 Hard Ander of ongedefinieerde media error
5.6.1 Hard Media niet ondersteund
5.6.2 Hard Conversie vereist 
5.6.3 Hard Conversie vereist maar niet ondersteund
5.6.4 Hard Verloren conversie
5.6.5 Hard Conversie mislukt
5.7.0 Hard Ander of ongedefinieerd veiligheidsstatus
5.7.1 Hard Bestemming niet geautoriseerd, bericht geweigerd
5.7.2 Hard Uitbreiding maillijst verboden 
5.7.3 Hard Beveiligde conversie vereist, maar niet mogelijk 
5.7.4 Hard Beveiligde features niet ondersteund 
5.7.5 Hard Cryptografische error
5.7.6 Hard Cryptografisch algoritme niet ondersteund
5.7.7 Hard Bericht integriteit error 
9.1.1 Hard Hard bounce zonder bounce code. Dit kan een ongeldig mailadres zijn of een geweigerde e-mail vanuit je mailserver (zoals een verzendlimiet) 

 

Wat zijn de gevolgen van een bounce ?

Bounces kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de leverbaarheid van je e-mails. De frequentie waarop je als afzender een bounce ervaart, heeft namelijk invloed op jouw zendreputatie. Wanneer je veel bounces ervaart, zullen ontvangende e-mailproviders jouw e-mails sneller als 'riskant' zien en daardoor laten ontvangen in de spam inbox. Wanneer je amper bounces ervaart, bouw je aan een goede zendreputatie van jouw afzender e-mailadres. Een goede zendreputatie heeft een positief op de leverbaarheid van jouw e-mails. De frequentie waarop je een bounce ervaart, wordt ook wel de bounce ratio genoemd. Een lage bounce ratio heeft dan ook positieve gevolgen voor jouw leverbaarheid. Een bounce ratio van 0,5%-1% is heel normaal.

 

Hoe verlaag ik mijn bounce ratio?

Het kan voorkomen dat jouw bounce ratio tussentijds oploopt of eenmalig hoger uitvalt, dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat je een oude mailinglijst hebt geïmporteerd met veel inactieve contacten, waardoor er veel bounces ontstaan. Daarnaast kan het ook komen doordat een e-mail de spamfilters van een ontvangende provider getrieerd heeft, of doordat een groter aantal ontvangers jouw e-mail als spam hebben gemarkeerd.

Aangezien de bounce ratio nauw samen hangt met jouw zendreputatie en de leverbaarheid van jouw e-mails, wil je deze uiteraard zo laag mogelijk houden. Hieronder vind je enkele tips om hier pro-actief op in te spelen. 

 1. Zorg dat jouw DMARC instellingen correct staan ingesteld, meer daarover lees je in dit artikel
 2. Gebruik een dubbele opt-in. Een dubbele opt-in gebruiken heeft twee voordelen; allereerst elimineer je hiermee ieder ongeldig e-mailadres dat ingevoerd is, vanwege een typefout of spam inschrijvingen vanuit robots. Ten tweede weet je zeker dat de contacten die de dubbele opt-in bevestigen zelf het e-mailaccount beheren en graag van je willen horen. Als je een MailBlue formulier gebruikt om contacten toe te voegen aan een lijst, zal de dubbele opt-in optie standaard 'AAN' staan.
 3. Zorg dat je een Captcha toevoegt aan je formulier, dit robotten zich in kunnen schrijven op het formulier en zo spam contacten toevoegt in je account, of je de dubbele opt-in nu aan hebt staan of niet. Meer over het toevoegen van een Captcha, lees je in dit artikel
 4. Verzend met regelmaat e-mails aan jouw ontvangers. Als je langere tijd geen communicatie uitgestuurd hebt naar je lijst, is het mogelijk dat een aantal e-mailadressen niet meer bestaat. Dit zal resulteren in bounces en de zender (MailBlue) kan gemarkeerd worden als een spammer. Tevens kan het zijn dat ontvangers je 'vergeten' als je niet regelmatig mailt, daarmee riskeer je dat zij je e-mails binnen hun e-mailprovider markeren als 'dit is spam'.
 5. In MailBlue staan er twee templates van automatisering klaar die je standaard kunt inladen, de Engagement Tagging automatiseringen. Deze kun je gebruiken om de betrokkenheid van je contacten te managen. Deze tweedelige automatisering zal je contacten markeren als 'Engaged', 'Disengaged' of 'Inactive', gebaseerd op hoeveel tijd gepasseerd is sinds zij interactie hebben getoond met jou communicaties. Deze tags kunnen gebruikt worden in het analyseren, segmenteren, lijst opschoning en het triggeren van andere automatiseringen. Meer over deze automatiseringen, lees je hier.
 6. Gebruik een real-time verificatie service als een extra zekerheid. Services als Briteverify kunnen gebruikt worden om vóór het indienen van een formulier eerst te identificeren of een e-mailadres wel geldig is. Dit is aan te bevelen als je duizenden inschrijvingen per dag ontvangt.

 

Hoe los ik een bounce op? 

Een bounce komt voor in twee varianten, namelijk een 'soft bounce' en een 'hard bounce. In tegenstelling tot een hard bounce, lost een soft bounce zich vaak vanzelf op. In veel gevallen heeft dit namelijk te maken met een tijdelijk netwerkprobleem of een volle inbox aan de kant van de ontvanger. Wanneer je een soft bounce ervaart, hoef je dan ook niet direct actie te ondernemen. Mocht je drie keer op rij een soft bounce ervaren bij een enkel contact, dan is het aan te raden om contact met deze persoon op te nemen om zo de bounce gezamenlijk te verhelpen. Zo kan het zijn dat een contact zich niet bewust is van zijn/haar volle inbox. 

Een hard bounce lost zichzelf in de meeste gevallen niet op, hiervoor is vaak een handmatige actie vereist. De actie die ondernomen dient te worden, is afhankelijk van de bounce die een contact ervaren heeft. In dit schema kun je de bounce codes terug vinden. Door de specifieke bounce code online op te zoeken, vind je aanvullende informatie over deze bounce en wat acties zijn om dit op te lossen. 

Mocht je een ongeldige bounce ervaren - bijvoorbeeld als wordt aangegeven dat een e-mailadres niet geldig zou zijn, terwijl dit wel het geval is - dan willen we je vragen een bericht te sturen naar onze support afdeling

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0