Overzicht Eigen Velden MailBlue

MailBlue biedt standaardvelden voor het opslaan van informatie over je contacten. Je kan ook Eigen Contactvelden gebruiken om aanvullende informatie te verzamelen over contactpersonen die belangrijk zijn voor jouw bedrijf.

Alle Eigen Contactvelden die zijn gemaakt, worden weergegeven op de pagina 'Beheer velden', profielpagina's van contactpersonen, CSV-importpagina, de segmentbouwer en de formulierbouwer (alleen inline-formulieren).

In dit artikel:

 • Hoe maak je een Eigen Contactveld aan?
 • Welke Eigen Contactveldtypen zijn er?
 • Hoe werk je de veldwaarde van een Eigen contactveld bij?
 • Hoe pas je een Eigen contactveld aan?
 • Pesonalisatie-tags 
 • Hoe gebruik je Eigen contactvelden?


Hoe maak je een Eigen Contactveld aan?


Je kan een onbeperkt aantal Eigen Contactvelden maken en deze per veldgroep indelen. Eigen contactvelden kunnen worden gemaakt vanaf de pagina Beheer velden, elke contactprofielpagina, elk inline formulier en de pagina Contactpersonen importeren in je MailBlue account.

In deze sectie laten we je zien hoe je een veldgroep maakt en de verschillende manieren om een ​​Eigen Contactveld te maken.

Maak een veldgroep

Veldgroepen worden gemaakt op de pagina Beheer velden in je account. Je kan deze functie gebruiken om vergelijkbare Eigen Contactvelden te groeperen, zodat je gemakkelijk relevante informatie kan vinden en je een duidelijk overzicht krijgt van de pagina Beheer velden en alle contactprofielpagina's.

Met Veldgroepen kan je:

 • Selecteer tot welke groep een Eigen contactveld behoort bij het maken van een veld vanaf de pagina Beheer velden of een contactprofielpagina.
 • Sleep een Eigen Contactveld van de ene groep naar de andere.
 • Gebruik de vervolgkeuzelijst bulkacties op de pagina Beheer velden om een ​​selectie van Eigen Contactvelden te verwijderen, een nieuwe veldgroep uit geselecteerde velden te maken of de geselecteerde velden naar een andere veldgroep te verplaatsen.

Eigen Velden gemaakt op basis van formulieren, CSV-import en integraties worden standaard toegevoegd aan de veldgroep Algemene details. Je kan deze velden naar een andere groep verplaatsen met behulp van de vervolgkeuzelijst Bulkacties op de pagina Beheer velden. Je kan het veld ook slepen en neerzetten in een andere groep.

Standaard velden, zoals Voornaam, Achternaam, E-mail en Telefoon, kunnen niet uit de veldgroep Algemene details worden verplaatst.

Om een ​​Eigen Contactveldgroep te maken:

 1. Klik op "Formulieren" of "Lijsten" in het linkermenu.
 2. Klik op "Beheer velden".
 3. Klik op de "Contactpersonen" tab op de Beheer velden pagina.
 4. Klik op "Groep toevoegen."

  Schermafbeelding_2020-11-04_om_10.47.15.png

 5. Er verschijnt een venster. Typ de naam van de in het daarvoor bestemde veld.
 6. Klik op de knop "Aanmaken".
  Schermafbeelding_2020-11-04_om_10.51.08.png

De groep wordt weergegeven op de pagina Beheer velden en alle contactprofielpagina's. Je kan de naam van de veldgroep op elk moment wijzigen via de pagina Beheer velden. Beweeg hiervoor de muis over de naam van de veldgroep en klik op het potloodpictogram.

Om een ​​groep te verwijderen, beweegt je de muis over de groep die je wil verwijderen en klik je op het prullenbakpictogram. Er verschijnt een prompt en je wordt gevraagd velden naar een andere groep te verplaatsen. Zodra je een groep hebt geselecteerd om bestaande velden naar te verplaatsen, klik je op "Verwijderen".

Maak een Eigen Contactveld op de pagina Beheer velden

 1. Klik op “Formulieren” of “Lijstenin het linkermenu.
 2. Klik op "Beheer velden."
 3. Klik op de "Contactpersonen" tab op de Beheer velden pagina.
 4. Klik op de “Veld toevoegen” knop aan de rechterkant.
 5. Typ de naam van het veld in het veld.
 6. Selecteer aan welke groep het veld moeten worden toegevoegd door te klikken op "Groep".
 7. Klik op "Veldtype" en selecter het soort veld dat je wil maken. Je kan ook antwoordopties toevoegen voor de velden van selectievakjes, vervolgkeuzelijsten, keuzelijsten en keuzerondjes.
 8. Klik op de "Toevoegen" knop.

Schermafbeelding_2020-11-04_om_11.08.10.png

 

Het nieuwe Eigen contactveld verschijnt zowel op de pagina Beheer velden als op de profielpagina's van contactpersonen onder de door jou geselecteerde veldgroep. Het veld is ook beschikbaar op de CSV-importpagina, de segmentbouwer en de formulierbouwer (alleen inline-formulieren).

Maak een Eigen Contactveld vanuit een contactprofielpagina

 1. Klik op iemand zijn/haar naam  op de contactpersonen pagina.
 2. Klik op de "Veld toevoegen" knop.

  Schermafbeelding_2020-11-04_om_11.18.49.png

 3. Een "Veld toevoegen" scherm wordt weergegeven. Typ de naam van het veld in daarvoor aangewezen veld field.
 4. Selecteer aan welke groep het veld moeten worden toegevoegd door te klikken op "Groep".
 5. Klik op "Veldtype" en selecter het soort veld dat je wil maken. Je kan ook antwoordopties toevoegen voor de velden van selectievakjes, vervolgkeuzelijsten, keuzelijsten en keuzerondjes.
 6. Klik op de "Toevoegen" knop.

Het nieuwe Eigen contactveld verschijnt zowel op de pagina Beheer velden als op de profielpagina's van contactpersonen onder de door jou geselecteerde veldgroep. Het veld is ook beschikbaar op de CSV-importpagina, de segmentbouwer en de formulierbouwer (alleen inline-formulieren).

Maak een Eigen Contactveld vanuit een inline formulier

 1. Klik vanuit de Formulieren pagina op "Wijzig" voor het formulier waarvoor je een nieuw Eigen veld wil maken. 
 2. Klik op de "Voeg een aangepast veld toe" knop deze staat onder "Mijn velden".

  Schermafbeelding_2020-11-04_om_11.31.01.png

 3. Selecteer het type veld je zou willen aanmaken.
 4. Geef het veld een naam en klik op "Veldtype" en selecter het soort veld dat je wil maken.
 5. Klik op de "Toevoegen" knop.

Elk nieuw Eigen Contactveld dat je maakt vanuit de formulierbouwer, wordt standaard toegevoegd aan de veldgroep Algemene details. Om de groep voor dit veld te wijzigen, navigeer je naar de pagina Beheer velden en sleep je deze naar een andere groep.

Het nieuwe aangepaste contactveld wordt weergegeven op de pagina Beheer velden, profielpagina's van contactpersonen, CSV-importpagina, de segmentbouwer en de formulierbouwer (alleen inline-formulieren).

Een Eigen Contactveld maken vanaf de pagina Contactpersonen importeren

Wanneer je contactpersonen importeert vanuit een CSV-bestand, kan je rechtstreeks vanaf de importpagina nieuwe Eigen Contactvelden maken.

 1. Klik vanuit de contactpersonen pagina op de "Importeer" knop.
 2. Klik op de "Importeren uit bestand " knop.
 3. Selecteer het CSV- bestand dat je wil importeren. 
 4. Als je CSV-kolommen met velden in kaart brengt, kan je een nieuw veld maken door op de vervolgkeuzelijst "Map into field" te klikken > "[Nieuw veld toevoegen]."

Elk nieuw Eigen Contactveld dat je maakt vanuit de formulierbouwer, wordt standaard toegevoegd aan de veldgroep Algemene details. Om de groep voor dit veld te wijzigen, navigeer je naar de pagina Beheer velden en sleep je deze naar een andere groep.

Het nieuwe aangepaste contactveld wordt weergegeven op de pagina Beheer velden, profielpagina's van contactpersonen, CSV-importpagina, de segmentbouwer en de formulierbouwer (alleen inline-formulieren).


Welke Eigen Contactveldtypen zijn er?


Onze functie voor Eigen Contactvelden is robuust en flexibel. Je kan verschillende soorten Eigen velden maken:

 • Tekstinvoer
  Dit is een traditioneel tekstinvoerveld dat een klein stukje gegevens verzamelt dat een contactpersoon zou typen. Je kan dit gebruiken om korte, getypte reacties van contacten te verzamelen wanneer ze een formulier indienen, bijvoorbeeld een naam of telefoonnummer.
 • Tekstgebied
  Met dit veldtype kunnen contacten meerdere regels tekst typen, zodat je meer gegevens van hen kan verzamelen. Je kan dit gebruiken om langere getypte reacties van contacten te verzamelen wanneer ze een formulier indienen, bijvoorbeeld antwoorden met meerdere zinnen op een vraag op een formulier, notities, enz.
 • Datum
  Dit wordt gebruikt om een ​​datum op te geven en omvat maand, dag en jaar, en kan worden gebruikt om geboortedata, jubilea, evenementen en meer te verzamelen. Het datumveld in een formulier gebruikt de volgende indeling: JJJJ-MM-DD. Bij het indienen van het formulier wordt de datum omgezet naar het datumnotatie die je in jouw account hebt aangemaakt. Als je deze datumnotatie niet wil gebruiken, moet u een tekstinvoerveld gebruiken om datuminformatie te verzamelen. Als je een CSV-bestand importeert, moeten datumvelden bovendien de indeling JJJJ-MM-DD gebruiken.
 • Dropdown 
  Dit maakt gebruik van een vooraf gedefinieerde set opties die contacten kunnen selecteren bij het indienen van een formulier. Dit veldtype wordt aanbevolen als je tien of meer opties hebt waaruit contacten kunnen kiezen. Als je minder dan tien opties hebt, gebruik je in plaats daarvan een Radio Knop.
 • Lijst box
  Dit veldtype toont een lijst met voorgedefinieerde opties waaruit contacten kunnen kiezen. Contacten moeten shift-klikken om meer dan één antwoordoptie voor dit veld te kiezen.
 • Radio Knop 
  Dit aangepaste veldtype werkt hetzelfde als het veldtype van het dropdownmenu; contacten kunnen slechts één antwoord kiezen uit een lijst met voorgedefinieerde antwoorden. De visuele weergave is echter anders.
 • Checkbox
  Met dit aangepaste veldtype kunnen contacten een of meer antwoordopties kiezen uit een vooraf gedefinieerde lijst met opties.
 • Verborgen veld
  Dit aangepaste veldtype is een tekstveld en is niet zichtbaar voor contacten. Je kan dit gebruiken om stukjes informatie aan contactpersonen toe te wijzen wanneer ze een formulier indienen.


Hoe werk je de veldwaarde van een Eigen Contactveld bij?

Eigen Veldwaarden voor contactpersonen kunnen op de volgende manieren worden bijgewerkt:

 • Handmatig op de contactprofielpagina
 • Wanneer een contactpersoon een formulier indient
 • CSV-import
 • Bulkacties 
 • "Contact bijwerken" automatiseringsactie
 • Via een integratie of de API


Hoe pas je een Eigen Contactveld aan?

Je kan de configuratie-opties gebruiken om elk Eigen Contactveld te bewerken dat je aanmaakt op de pagina Beheer velden in je MailBlue-account. Om dit te doen, navigeer je naar de pagina Beheer velden door op het pictogram "Formulieren" in het linkermenu te klikken. Klik vervolgens op "Beheer velden". Klik op de pagina Beheer velden op "Bewerken" naast een aangepast contactveld om extra configuratie-opties weer te geven.

U kunt het volgende bewerken:

 • Veldnaam
  Dit is de naam van het veld dat je hebt aangemaakt. Eenmaal bijgewerkt, wordt de wijziging weergegeven op de pagina Beheer velden, contactprofielpagina's, eventuele automatiseringen die naar dit veld verwijzen en de segmentbouwer. De veldnaam wordt niet bijgewerkt op formulieren die naar dit veld verwijzen.
 • Opties voor waarde bewerken of toevoegen (indien van toepassing)
  Dit is alleen van toepassing op de vervolgkeuzelijst, keuzerondjes, selectievakjes of veldtypen met meervoudige selectie. Hier kan je de waarde-opties die je al hebt gemaakt bewerken, nieuwe waarde-opties toevoegen, een waarde-optie verwijderen of de volgorde wijzigen waarin de waarde-opties verschijnen.
 • Stel een standaardwaarde in voor je veld
  Sommige van je contacten hebben mogelijk geen waarde voor een veld dat je maakt en zullen als leeg worden weergegeven. Met de standaardwaarde kan je selecteren welke waarde in dat aangepaste veld voor uw contactpersoon moet worden weergegeven in plaats van geen waarde.

Als je op het vak "Zichtbaar op formulieren" klikt, kan je dit veld op inline-formulieren gebruiken. Dit vakje is standaard aangevinkt voor alle velden.

Schermafbeelding_2020-11-04_om_12.02.45.png

Om een ​​aangepast veld toe te wijzen aan een specifieke lijst (en), klik je op de optie "Toon geavanceerd". Standaard zijn alle velden ingesteld op "Alle lijsten". Dit betekent dat het aangepaste veld wordt weergegeven op alle profielpagina's van contactpersonen, ongeacht aan welke lijst het contact is gekoppeld.

Schermafbeelding_2020-11-04_om_12.04.33.png


Personalisatie-tags 

We genereren personalisatie-tags voor elk Eigen Contactveld dat je maakt. Je kan personalisatie-tags gebruiken om de waarde van een veld dynamisch in je communicatie in te voegen.

Schermafbeelding_2020-11-04_om_12.06.56.png

Om een ​​personalisatie-tag in een campagne of automatiseringse-mail te gebruiken, klik je op de knop "Personaliseren" die verschijnt wanneer u op een tekstblok klikt:

Schermafbeelding_2020-11-04_om_12.09.18.png
Klik vervolgens op de personalisatie-tag die je in je e-mail wil invoegen.


Hoe gebruik je Eigen Contactvelden?

Eigen Contactvelden kunnen worden gebruikt voor meer dan alleen het opslaan van contactgegevens. Je kan deze velden bijvoorbeeld gebruiken om:

 • Automatiseringen te triggeren
  Een automatisering te activeren die wordt uitgevoerd op basis van een op datum gebaseerd veld of wanneer de waarde van een veld verandert.
 • Gebruik Eigen Contactvelden in de segmentenbouwer
  Alle Eigen Contactvelden die je aanmaakt, zijn beschikbaar in de segmentenbouwer. Je kan deze voorwaarde gebruiken om lijstsegmenten te maken voor e-mailcampagnes, "If / Else" -splitsing in automatiseringen, "Split-test" -automatiseringen in te stellen, een deal of contactscore bij te werken, doelacties in automatiseringen te maken en meer.
 • Verzamel informatie van contactpersonen (alleen inline-formulieren)
  Gebruik Eigen velden om aanvullende informatie van contactpersonen te verzamelen wanneer ze een formulier verzenden.
 • Personaliseer communicatie
  Verhoog de betrokkenheid bij je campagnes en automatiserings-e-mails met personalisatie-tags. Wanneer een personalisatietag wordt gebruikt in een campagne of automatiserings-e-mail, wordt de waarde van die tag automatisch ingevoegd zodra de communicatie naar een contactpersoon is verzonden. Wanneer het contact de communicatie opent, zien ze de waarde voor die tag en niet de tag zelf. 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0