Contact status toegelicht

Een contact kan een van de volgende vier statussen toegewezen krijgen:

 

Actief

Een actief contact is iemand die zijn/haar inschrijving heeft bevestigd (bij een dubbele opt-in), zich niet heeft uitgeschreven en niet gebounced is.

Een actief contact kan handmatig, via een formulier en via een koppeling / API toegevoegd worden.

Actieve contacten tellen mee aan het contactlimiet van je abonnement. Zodra een actief contact zich uitschrijft of bounced, is diegene niet meer actief.

 

Onbevestigd

Een contact krijgt de status 'onbevestigd' mee als ze zich inschrijven voor een formulier met een dubbele opt-in en deze vervolgens niet bevestigen.

Onbevestigde contacten ontvangen geen mails en kunnen niet door een automation heen. Ze worden pas als actief geregistreerd als ze de bevestiging voltooien. Het is niet toegestaan deze contacten handmatig op actief te zetten.

Onbevestigde contacten tellen niet mee aan het contactlimiet van je abonnement.

 

Uitgeschreven

Een contact krijgt de status 'uitgeschreven' als ze zich via de uitschrijflink hebben afgemeld voor je mails of wanneer ze door jou of een automation worden uitgeschreven van een lijst.

Contacten die van alle lijsten zijn uitgeschreven tellen niet mee aan het contactlimiet van je abonnement.

 

Bounced

Contacten krijgen de status 'bounced' mee wanneer de door jou verzonden mails door hun e-mail server worden afgekeurd. Dit heeft te maken met dat het mail adres niet bestaat of niet te bereiken is.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0