Hoe kan ik een rapportage opvragen over de automatiseringen die ik heb gemaakt?

Rapportages over de automatische series zijn te vinden onder het kopje “rapporten”. Hier krijg je een overzicht te zien van alle automatiseringen die je hebt aangemaakt. Per automatisering zie je onder meer het aantal berichten en het aantal contacten die hierin betrokken zijn, de mate van interactie en het aantal contacten die de automatisering hebben voltooid of juist net zijn toegevoegd.

mceclip0.png

Door een automatisering aan te klikken krijg je de gehele rapportage te zien. Alle mails in de automatisering zijn zichtbaar; de actieve mails evenals de verwijderde mails. Verder kun je hier de activiteiten inzien en bekijken welke contacten hebben gereageerd op de campagnes door er op te klikken of deze te openen.

mceclip1.png

Wil je meer informatie over de mails in de automatiseringen zelf? Klik dan op de titel van de mail. Hier kun je de ‘open trend’ inzien, een grafiek die duidelijk aangeeft op welke momenten de mail het meest is geopend (1). Links onderaan wordt de activiteitenstroom weergegeven, wat je vertelt wat er met de mail gebeurt (2). Hiernaast zie je een percentuele weergave van het aantal geopende mails, clicks, doorgestuurde mails en bounces (3). Door op deze acties te klikken, zie je ook precies welke contacten bij de acties betrokken zijn. Helemaal rechts onderaan wordt het aantal klanten die de mail wel en niet hebben geopend getoond (4).

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0