Hoe kan ik een rapportage opvragen over de automatiseringen die ik heb gemaakt?

Let op: contacten die de Apple Mail-app gebruiken met iOS 15 en die de Mail Privacy Protection functie hebben ingeschakeld, worden uitgesloten van de geopende berichten rapportage, tenzij ze op een link in de mail klikken. Hier lees je daar meer informatie over.

Rapportages over de automatische series zijn te vinden onder het kopje “Rapporten > Rapporten automatische series". Hier krijg je een overzicht te zien van alle automatiseringen die je hebt aangemaakt. Per automatisering zie je onder meer het aantal berichten en het aantal contacten die hierin betrokken zijn, de mate van interactie en het aantal contacten die de automatisering hebben voltooid of juist net zijn toegevoegd. De overzichtsrapporten worden elke 24 uur vernieuwd.

mceclip0.png

Door bij een automatisering op de puntjes te klikken kan je verschillende gegevens inzien over de automatisering. Bij het overzicht vind je bijvoorbeeld hoeveel mails in de automatische reeks zijn aangemaakt, de contacten er in de automatisering zitten en hoeveel mails er zijn verzonden.mceclip1.png

Wil je meer informatie over de mails in de automatiseringen zelf? Dan kan je in het dashboard naar beneden scrollen. Hier kan je per campagne in de automatisering het overzicht bekijken. Je kan ook bij "Label" de automatisering aanklikken die je wilt bekijken. mceclip2.png

In het overzicht kun je de ‘open trend’ inzien, een grafiek die duidelijk aangeeft op welke momenten de mail het meest is geopend (1). Links onderaan wordt de activiteitenstroom weergegeven, wat je vertelt wat er met de mail gebeurt (2). Hiernaast zie je een percentuele weergave van het aantal geopende mails, clicks, doorgestuurde mails en bounces (3). Door op deze acties te klikken, zie je ook precies welke contacten bij de acties betrokken zijn. Helemaal rechts onderaan wordt het aantal klanten die de mail wel en niet hebben geopend getoond (4).

mceclip0.png

Het rapport van de 'Automatiseringsoverzicht' bevat (indien van toepassing) de volgende informatie:

  • Naam van de automatisering in je MailBlue account
  • Directe links om je automatisering te bewerken en de automatiseringskaart te bekijken
  • Het totaal aantal contacten in de automatisering

Voltooid: het aantal unieke contacten dat de automatisering via een organische manier het einde van de automatisering hebben bereikt en die de automatisering hebben voltooid door middel van de beheerdersactie "Automatisering beëindigen"

Voltooiingspercentage: het aantal unieke contacten die de automatisering hebben voltooid, gedeeld door het aantal unieke contacten dat de automatisering heeft ingevoerd

  • De verzonden e-mails en versturing percentage

Verzonden e-mails: het aantal unieke contacten die een e-mail hebben ontvangen vanuit de automatisering

Versturing percentage: het aantal unieke contacten die een e-mail hebben ontvangen vanuit de automatisering, gedeeld door het aantal unieke contacten dat de automatisering is binnengekomen

  • Het aantal keer dat de mail geopend is (open rate)

Open ratio: het aantal unieke contacten die de mail hebben geopend, gedeeld door het aantal unieke contacten die de automatiseringsmail hebben ontvangen

  • Het aantal klikken en de frequentie daarvan

Klik-ratio: het aantal unieke contacten dat op een link in je mail heeft geklikt, gedeeld door het aantal unieke contacten dat de automatiseringsmail heeft ontvangen

  • De omzet

De totale hoeveelheid e-commerce inkomsten gegenereerd door je automatisering e-mails.

Shopify klanten: kortingen die worden gebruikt bij de bestellingen die voortkomen uit je automatisering e-mails worden uitgesloten van het weergegeven opbrengstbedrag

WooCommerce klanten: kortingen worden niet uitgesloten van het getoonde bedrag

  • Een tijdgrafiek

Deze grafiek geeft de dagelijkse tellingen weer van de drie verschillende metrische gegevens: verzenden, openen en klikken

Tabel met statistieken voor automatiseringscampagnes (mails): Deze toont de prestatie statistieken voor elke campagne mail in je automatisering

Tabel met SMS statistieken: Deze tabel is beschikbaar als je een actie "SMS verzenden" gebruikt in je automatisering. Het toont de prestatie statistieken voor de sms-berichten die via je automatisering zijn verzonden

Schermafbeelding_2021-11-05_om_15.18.02.png


Gegevens exporteren

Je kan de statistieken op elk gewenst moment exporteren zodat je de gegevens over je automatisering campagne prestaties kan opslaan en bewerken buiten je MailBlue account. Om de tabel te exporteren, volg je stapsgewijs:

1. Beweeg je muis over het scherm en de tekst bij de informatie die je graag zou willen downloaden.

2. Er verschijnen nu drie bolletjes, rechtsboven de tekst. Klik hier op en vervolgens op "Gegevens downloaden"

3. Selecteer het bestandsformaat waarin je de gegevens wilt downloaden en klik op "Downloaden".

Schermafbeelding_2021-11-05_om_15.13.35.pngSchermafbeelding_2021-11-05_om_15.15.25.png

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0